Automatisatie van een cilindertestbank

Abstract

Smet-Boring nv is onder andere gespecialiseerd in microtunnelling waarbij de hydraulische cilinders in de tussenstations een cruciale rol spelen. Om de betrouwbaarheid van deze cilinders te verzekeren wordt hun werking dynamisch en statisch getest. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zelf ontworpen cilindertestbank die al enkele decennia oud is. Delen van deze machine werden door de jaren heen verbeterd of vervangen. De volledige machine werd echter nooit grondig aangepast. Hierdoor was correct testen niet langer mogelijk en werden de cilinders voornamelijk enkel nog gespoeld. In dit werk wordt het geoptimaliseerde hydraulische ontwerp en het vereiste nieuwe elektrisch schema, voor de aansturing van de nieuwe componenten, voorgesteld. Verder wordt er om de werking van de machine te vergemakkelijken een PLC geïntegreerd. Deze automatisatie verhoogt bovendien de efficiënte en zorgt voor een beter testresultaat. Tot slot zijn alle doorgevoerde aanpassingen aan de testbank geëvalueerd om aan de huidige veiligheidsnormen te voldoen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de methode van Kinney. Bovendien werd het Performance Level bepaald

Similar works

Full text

thumbnail-image

Xios Theses

Full text is not available
oaioai:doks.xios.be:Sxhl8...Last time updated on 7/4/2013

This paper was published in Xios Theses.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.