Article thumbnail
Location of Repository

Interfacing Novapoint Water & Sewer met Infoworks CS

By Priscilla MEURIS

Abstract

Libost – Groep NV werkt met vrij geavanceerde software voor het hydrodynamisch modelleren van rioleringsstelsels enerzijds (theoretische berekening) en voor het uittekenen in een 3D omgeving anderzijds(productie van ontwerpplannen). Hierbij stelt men intern vast dat er veel tijd (en dus ook geld) verloren gaat met het manueel overnemen van de gegevens bij de transfer van het ene programma naar het andere. Omdat beide programma\u27s onderliggend gebruik maken van een high-end databank werd in het kader van deze thesis de mogelijkheid onderzocht om deze databanken aan elkaar te koppelen. Het doel dat voor deze thesis geformuleerd werd is het definiëren van een interfacing tussen Novapoint Water & Sewer (productie van ontwerpplannen) en Infoworks Collection Systems. Eerst wordt het werken met Novapoint Water & Sewer (theorethische berekening) beschreven aan de hand van een stappenplan. Hierbij wordt er ook aandacht besteed aan het maken van nieuwe inspectieputten en leidingen. Verder wordt op analoge wijze de werking van Infoworks Collection Systems besproken aan de hand van een stappenplan. Ook hier wordt er toegelicht hoe men nieuwe elementen kan toevoegen. Na deze toelichting wordt er besproken wat een databank is en hoe Novapoint Water & Sewer en Infoworks Collection Systems hiervan gebruik maken. Vervolgens wordt er een zgn. mapping uitgeschreven. Dit document beschrijft in detail hoe de gegevens van de ene databank naar de andere moeten geëxporteerd worden. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met data die als default waarde moet ingesteld worden. Dit houdt in dat het programma deze waarde automatisch zal berekenen als het over voldoende gegevens beschikt. Verder wordt de werking en de opbouw van de interfacing-software besproken. Daarnaast werd een referentieproject opgesteld waarmee de interfacing-software werd uitgetest

Publisher: Xios
Year: 2009
OAI identifier: oai:doks.xios.be:Sxhl8ae57e8c2510679f01254a31145b00b0
Provided by: Xios Theses
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://doks.xios.be/doks/do/re... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.