Article thumbnail
Location of Repository

Aarde - Lucht warmtewisselaar

By Kevin BOONEN

Abstract

Abstract Het eindwerk dat tijdens het laatste academiejaar verwezenlijkt moet worden is bij de firma TECHNUM N.V. volbracht. Het concept was een rekenblad ontwikkelen voor Aarde-Lucht warmtewisselaars. Het principe van Aarde-Lucht warmtewisselaars is het verwarmen en koelen van ruimtes binnen een gebouw respectievelijk in de winter en zomer. Bij het ontwerpen van dit rekenblad ging men de efficiëntie en de uitgangstemperaturen van de Aarde-Lucht warmtewisselaar berekenen door het toevoegen van verschillende parameters. De parameters die gebruikt worden zijn afhankelijk van de locatie en vooral van de gegevens van de grond, gebruikte buizen, en de lucht. Het is de bedoeling om dit rekenblad zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken waardoor men slechts met één enkele klik al de gevraagde variabelen ter beschikking krijgt. Het concept is gebaseerd op bepaalde studies wat betrekking heeft op dit onderwerp, hier zijn er in het verleden enkelen van theoretisch uitgewerkt. Om dit systeem nu commercieel en op grote schaal toe te passen wordt er in dit project de theorie omgezet naar de praktijk. Voor dat dit systeem in de praktijk toegepast wordt, dienen de resultaten van het berekeningsprogramma te worden getoetst aan de werkelijkheid. Er zijn reeds berekeningsprogramma\u27s in de omloop die gebaseerd zijn op dit concept, zoals PHluft en GAEA. In geval van discussie dient Technum als studiebureau correcte, onafhankelijke berekeningen te kunnen voorleggen. Om jurydische problemen te voorkomen, heeft men veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een eigenhandig berekeningsprogramma dat in dit eindwerk volledig is uitgewerkt. Dankzij het opgestelde rekenblad kan snel en eenvoudig een selectie worden gedaan van een grondbuizensysteem en kan deze selectie ook a.d.h. van berekeningen worden verantwoord

Publisher: Xios
Year: 2007
OAI identifier: oai:doks.xios.be:Sxhl8ae57e8c132ed7220114e033b6600020
Provided by: Xios Theses
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://doks.xios.be/doks/do/re... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.