Location of Repository

Povrchové mulčování brambor v různých půdně-klimatických podmínkách

By Petr Dvorak, Karel Hamouz and Jaroslav Tomasek

Abstract

Cílem tohoto pokusu bylo zhodnotit vliv různých mulčovacích materiálů (travního mulče a mulčovací textilie) při pěstování brambor na výnos, počet konzumních hlíz a na velikostní zastoupení hlíz pod trsem v rozdílných půdně-klimatických podmínkách. Výsledky prokázaly pozitivní vliv travního mulče na výnos konzumních hlíz a na některé výnosové prvky porostu brambor, a to na obou stanovištích (řepařské i bramborářské výrobní oblasti)

Topics: Farming Systems, Crop husbandry
Year: 2009
OAI identifier: oai:orgprints.org:21804
Provided by: Organic Eprints

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.