research
oaioai:orgprints.org:21430

Fındık Kurdu [Balaninus(= Curculio) Nucum L. Colertera: Curculionidae)] ’na Karşı Organik Kökenli Preparatlarla Mücadele İmkanlarının Araştırılması

Abstract

Bu proje 2003- 2004 yıllarında Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü deneme bahçesinde yürütülmüştür. Organik kökenli preparatların (Neemazal T/S, Laser, Kül+kükürt+kireç) fındığın ana zararlısı olan Fındık Kurduna karşı etkinliği araştırılmıştır. Deneme 2003 yılında kafes ve parsel, 2004 yılında ise parsel denemesi şeklinde yürütülmüştür Kafes denemesi sonucunda Laser’in 20ml-30ml-40ml dozları %100 etkili bulunmuştur. Nemazal T/S ise ilaçlamadan 1gün ve 3 gün sonra 200-300-400ml/ 100lt suya dozunun etkili olmadığı tespit edilmiştir. Fakat 7.günden ve 10. günden sonra Neemazal T/S dozlarının etkili olduğu belirlenmiştir. Kül+kükürt+kireç karışımının %1 etkili olduğu tespit edilmiştir. Kafes denemesi sonucunda etkili olan preparatlar fındık meyvesinin 2-3 ml olduğu dönemde parsel denemesine alınmıştır. Parsel denemesi sonucunda Laser’in %100, Kül+kükürt+kireç karışımının %73, Neemazal’ın ise %55-91 etkili olduğu tespit edilmiştir. Denemelerde Neemazal T/S nin 300 ml dozunda fitotoksite gözlenmiş, diger uygulamalarda, fitotoksisiteye raslanılmamıştır. Faydalılar yönünden yapılan gözlemlerde herhanki bir olumsuz yan etki gözlenmemiştir. Hasada yakın dönemde her ocaktan 20 çotanaklı meyve toplanıp kontrol edilmiştir. Kontrol edilen meyvelerde delikli meyve, sarı karamuk, kara karamuk,sağlam meyveler sayılmış ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Uygulamalar sonucunda Laser’de %68-72, Neemazal’da T/S %74-87, Kül karışımında %72 oranında sağlam meyve tespit edilmiştir. 2004 yılı parsel denemesi sonuçlarına göre Laser %100, kül karışımı ise %73.4 oranında fındık kurduna karşı etkili olduğu gözlenmiştir. Normal fındık hasadından bir hafta önce (09.08.2004 Sahil kol fındık hasat tarihi, 03.08.2004 tarihinde deneme hasadı yapılmıştır). Delikli fındık, sarı karamuk ,kara karamuk ve sağlam meyve oranına bakılmış, sağlam meyvenin Laser %79-85, kül karışımında %69 oranında olduğu tespit edilmiştir

Similar works

Full text

thumbnail-image

Organic Eprints

Provided a free PDF
oaioai:orgprints.org:21430Last time updated on 7/2/2013View original full text link

This paper was published in Organic Eprints.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.