Article thumbnail

Beheersing valse meeldauw in de uienteelt

By Bert Evenhuis

Abstract

Valse meeldauw (Peronospora destructor) in uien vormt een terugkerend probleem. Bij vroege aantasting en onvoldoende bestrijding leidt valse meeldauw tot nagenoeg volledig oogstverlies. In de praktijk komt het meestal niet zover, maar de schade kan toch aanzienlijk zijn. Biologische telers zijn voor de beheersing van valse meeldauw aangewezen op preventie. Alle maatregelen die primaire bronnen aanpakken resulteren in een latere start van de epidemie en geven het gewas een langere groeiperiode. In dit rapport de onderzoeksresultaten naar beheersing van valse meeldauw in de uienteelt; warmwaterbehandelingen, afdekken van afvalhopen en branden van besmette percelen. En tips om aantasting door valse meeldauw te voorkomen

Topics: Vegetables, Crop health, quality, protection, Netherlands
Publisher: Wageningen UR, Communication Services
Year: 2011
OAI identifier: oai:orgprints.org:18954
Provided by: Organic Eprints

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.