Article thumbnail

Mælkens smag ved fodring med græsmarksafgrøder

By Jannie Vestergaard

Abstract

Generelt om den sensoriske kvalitet af mælk fra foder med højt indhold af urter og bælgplanter. Da der i 2006 udførtes afgræsnings- og ensilageforsøg på Rugballegaard blev det fundet, at et trænet panel kan identificere endog meget små smagsforskelle i mælk ved fodring med græsblandinger med højt indhold af hhv. lucerne, cikorie, hvidkløver og rødkløver (Holstein- Friesland køer, herefter HF). Mælkens sensoriske kvalitet afhænger desuden også af sæson, dvs. afgræsningsperiode og vinterfodring. Dette er beskrevet allerede tidligere (se også Ny Kvægforskning nr. 2, 2007)

Topics: Farming Systems, Animal husbandry, Feeding and growth, Farm nutrient management
Publisher: Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27
Year: 2010
OAI identifier: oai:orgprints.org:17918
Provided by: Organic Eprints

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.