Article thumbnail

Flere økologiske fisk

By Alfred Jokumsen

Abstract

Efterspørgslen efter økologiske fisk er i kraftig vækst. Der er p.t. fem økologiske fiskeopdrættere i Danmark, men flere er under omlægning til økologisk drift. En af de største udfordringer for de danske opdrættere af økologisk fisk har været at skaffe et foder, som opfyldte de danske krav til økologisk produktion. Især behovet for konkurrencedygtige vegetabilske proteinkilder med et højt proteinindhold og relevant aminosyresammensætning, i forhold til fiskemel, er centralt for udviklingen af den økologiske fiskeproduktion i Danmark. Dyrkede planteafgrøder har generelt et lavere proteinindhold end fiskemel. Derfor kan kun en begrænset del af fiskemelet udskiftes med planteprotein. Størrelsen af denne andel er i høj grad bestemt af forskellige teknologier, hvorved der kan produceres koncentrerede proteinfraktioner af den høstede afgrøde, som er i overensstemmelse med gældende økologiske regelsæt. I projektet har fokus i første omgang været rettet mod proteinkoncentrater af ærter, raps og lupin, hvor der er opnået proteinindhold på henholdsvis 72, 37 og 55 %. Til sammenligning indeholder fiskemel 70-72 % protein, og der er krav om, at fiskemel i foder til økologisk opdræt skal stamme fra bæredygtige bestande

Topics: Food security, food quality and human health
Publisher: Økologisk Jordbrug
Year: 2008
OAI identifier: oai:orgprints.org:13889
Provided by: Organic Eprints

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.