Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Deltagande Forskning – Lärdomar, resultat och erfarenheter från Växthusgruppens arbete 1999–2000

By K. Eksvärd, E. Ögren, K. Homman, O. Andersson, K. Berglund, B. Eriksson, L. Gäredal, G. Pellas, K. Sjöstedt, M. Sjöstedt, T. Wålstedt, H. Nilsson, U. Engström, E. Ahde and I. Ahde

Abstract

Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) vid SLU har initierat ett pionjärarbete att få igång deltagande forskning inom lantbrukssektorn i Sverige. I denna rapport beskrivs den läro- och förändringsprocess, de framgångar och svårigheter, som en av de grupper som ingår i CUL:s satsning genomgått och mött under sitt arbete med deltagande forskning. De resultat gruppens försök och praktiska arbete lett fram till presenteras också.\ud \ud Rapporten är skriven av gruppens facilitator (Karin Eksvärd) efter att ha samtalat med gruppmedlemmarna enskilt och tillsammans om deltagarnas åsikter kring gruppens arbete och arbetsformer. Några av gruppdeltagarnas åsikter och uttalanden finns inlagda som citat i rapporten. Deltagarna har även haft möjlighet att kommentera rapporten under dess framtagande. Gruppens arbete har möjliggjorts genom att rådgivarna har arrangerat gruppens möten som kurser inom miljöstödsprogrammet. Det har varit ett givande och lärorikt arbete som fortsätter att öka vårt kunnande om ekologisk tomatodling, oss själva som grupp och sättet att arbeta. Vi hoppas att denna rapport skall inspirera fler lantbrukare, rådgivare och forskare att i högre grad samverka med varandra och att på detta sätt vidareutveckla svenskt lantbruk

Topics: Systems research and participatory research, Greenhouses and coverings, Research methodology and philosophy, Vegetables, Farming Systems, Countries and regions, Education, extension and communication
Year: 2001
OAI identifier: oai:orgprints.org:2831
Provided by: Organic Eprints

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.