Article thumbnail
Location of Repository

Wyznaczanie optymalnych warunków odkształcenia w nowym procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimno praca doktorska /

By Daniel. Pociecha

Abstract

Tyt. z ekranu tytułowego.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2012.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Walcowanie pielgrzymowe rur na zimno, modelowanie procesu pielgrzymowego, fizyczne, matematyczne, symulacje numeryczne procesu pielgrzymowego, stan odkształcenia w procesie pielgrzymowym, w chwilowej kotlinie walcowniczej, w stożku roboczym, przygotowanie narzędzi do walcowania pielgrzymowego, badania klasycznego procesu pielgrzymowego rur, wybór materiału modelowego, modelowa walcarka pielgrzymowa, zastosowanie systemu Argus do pomiarów pól odkształceń, stereofotogrametryczna metoda pomiaru odkształceń, automatyczna anotacja punktów odniesienia, pomiarowych, pomiar sił walcowania w modelowej walcarce pielgrzymowej, badania zmiennych stanów naprężenia w chwilowej kotlinie pielgrzymowej, ocena jakości rur po procesie walcowania, symulacja numeryczna nowego procesu pielgrzymowego, pomiar odkształceń przy wykorzystaniu systemu Argus, metodą stereofotogrametryczną, pomiar parametrów siłowych, zmienny stan naprężenia a siły walcowania, badania decentryczności, różnościenności, rozkładów grubości rur, wyniki symulacji numerycznej nowego procesu pielgrzymowego, optymalne warunki odkształcenia, walcowanie na zimno rur aluminiowych w walcarce pielgrzymowej nowej generacj

Topics: Rury metalowe, właściwości mechaniczne, Walcowanie, Metale, obróbka na zimno, Elektroniczne rozprawy akademickie.
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2012
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2013304285
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.