Article thumbnail
Location of Repository

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli rozprawa doktorska /

By Kornel. Frydrych

Abstract

Tyt. z ekranu tytułowego.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2012.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Pojęcie współczynnika podatności podłoża, odpór sprężysty górotworu w projektowaniu budowli, obudowy wyrobisk podziemnych, odpór sprężysty w projektowaniu fundamentów, obudowy wyrobisk podziemnych, koncepcja badań, badania wstępne nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża w zagadnieniach projektowania obudowy tuneli, wpływ konstrukcji obudowy wyrobiska o przekroju kołowym na wartość współczynnika podatności podłoża, wyrobisko o przekroju kołowym obciążone od wewnątrz ciśnieniem normalnym p = po + p2 cos 2φ, badania kształtowania się wartości współczynnika podatności podłoża w zagadnieniach projektowania tuneli o przekroju kołowym, eliptycznym, obecny zakres stosowania przekrojów poprzecznych kołowych, eliptycznych w budownictwie podziemnym, konstrukcja, weryfikacja modelu obliczeniowego dla przekroju kołowego, eliptycznego, obliczenia współczynnika podatności podłoża dla tarczy z otworem kołowym, eliptycznym, obliczenia współczynnika podatności podłoża dla różnych wartości współczynnika sprężystości wzdłużnej, liczby Poissona górotworu, obliczenia współczynnika kształtu k dla różnych wartości współczynnika sprężystości wzdłużnej, liczby Poissona górotworu, obliczenia współczynnika kształtu k dla różnych stosunków półosi elipsy, dla a/b = 2,0, 1,75, 1,5, 1,25, 1,0, aproksymacja funkcji współczynnika kształtu k, przykład zastosowania opracowanej metody wyznaczania wartości współczynnika podatności podłoża dla tunelu o przekroju eliptyczny

Topics: Gleby, stabilizacja, Obudowy (górnictwo), stabilność, Mechanika skał, Wyrobisko (górnictwo), stabilność, Elektroniczne rozprawy akademickie.
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2012
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2013304284
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.