Article thumbnail
Location of Repository

The experimental study on inner shift lining structure of freezing shaft in deep thick aquiferous soft rock

By 

Abstract

Tyt. z nagł.Pozostali autorzy artykułu: Haiqing Song, Hua Cheng, Chuanxin Rong.Bibliogr. s. [470].Mając na uwadze problemy dotyczące przesunięcia wewnętrznego obudowy w szybach głębionych metodą zamrażania w wodonośnych skałach miękkich na dużej głębokości występujących w zachodnim rejonie Chin, wykonywane są systematyczne badania parametrów przesunięcia wewnętrznego obudowy przy użyciu testów modelowych i analizy teoretycznej. Badanie wymaga wykonania modelu z wytrzymałego żelbetu i elementów testowych zgodnie z teorią podobieństwa. Następnie przeprowadzany jest test obciążenia dla uzyskania charakterystyki naprężeń, odkształceń i wytrzymałości konstrukcji obudowy przesunięcia. Wyniki pokazują działanie naprężeń trójosiowych na ściskaną konstrukcję obudowy z wytrzymałego żelbetu, znaczne zmniejszenie zniekształceń, zwiększenie wytrzymałości betonu na ściskanie w strukturze obudowy 1,562-1,859-krotnie w stosunku do wartości jednomianowej, poprawę nośności rzeczywistej oraz wartość maksymalną wytrzymałości betonu na ściskanie - 3500 micro/eta. Po uszkodzeniu obudowa jest dość plastyczna. Następnie opracowywany jest wzór na obliczenie maksymalnej nośności obudowy na podstawie wyników badań teoretycznych i eksperymentalnych. Wyniki mogą zapewnić odniesienie dla badań teoretycznych i zastosowań technicznych konstrukcji obudowy przesunięcia wewnętrznego.Aimed at the supporting problems of inner shift lining of freezing shaft in the deep thick aquiferous soft rock of the west area in China, the mechanical characteristic of inner shaft is systematically studied by model test and theory analysis. First, the model of high strength reinforced concrete is designed and the test pieces are manufactured according to a similarity theory. Then, through loading test, the stress, strain and strength characteristics of this shaft lining structure are gained. The results indicate that the structure of high strength reinforced concrete shaft lining is under tri-axial compressive stresses states, the distortion is evidently restricted and the concrete compressive strength in the shaft lining structure increases 1.562-1.859 times than the monomial compressive strength, the actual carrying capacity is highly increased, and the concrete utmost compressive strain reached -3500 micro/eta. The shaft lining is fairly plastic when it was damaged. Then a formula for calculating the shaft lining's ultimate bearing capacity is given on the basis of the theoretical research and experimental results. Thus, the studied results can provide a reference for the theory study and engineering application of this shaft lining structure.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: formacja wodonośna skała miękka, głębienie szybów metodą zamrażania, przesunięcie wewnętrzne obudowy, testy modelowe. KEYWORDS: aquifer, soft rock, freezing shaft-sinking method, inner shift lining, model tests

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2013312019
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.