Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

An enclosed dust removal system with ducting

By 

Abstract

Tyt. z nagł.Pozostali autorzy artykułu: Sheng Xue, Weiming Chen, Gang Zhou.Bibliogr. s. [433].Aby uzyskać przebieg przepływu cząstek gazu na przodku mechanicznie kształtowanego chodnika przewozowego w kopalni podziemnej wykorzystującej system wentylacji kombinowanej i system natrysku rozpylającego do tłumienia pylenia przeprowadzono badania z wykorzystaniem modeli numerycznych. Dla celów symulacji użyto pakietu FLUENT - ogólnodostępnego systemu pomiaru dynamiki płynów w połączeniu z algorytmem SIMPLE. Wyniki modelu pokazują, że odpylanie winno koncentrować się na środkowej powierzchni przodka. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano zamknięty system odpylania z kanalizacją. System przetestowano w kopalni z zadowalającym efektem.A numerical modeling study is undertaken to understand gas-solid particle flows at the face of a mechanically developing roadway of an underground coal mine which employs a force-exhaust auxiliary ventilation system and uses mist spray for dust suppression. The FLUENT, a commercial computational fluid dynamics (CFD) package is used with Semi Implicit Method for Pressure Linked Equations (SIMPLE) algorithm for simulation. The results of the modeling show that dust control should focus on the middle area of the face. Based on the results, an enclosed dust removal system with ducting was developed. The system was successfully trialed at an underground coal mine with a satisfactory result.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: chodnik, pyły, modelowanie numeryczne, zamknięty system odpylania. KEYWORDS: roadways, dusts, enclosed dust removal system, numerical modeling

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2013312015
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.