Location of Repository

Application of response spectrum method for dynamic analysis of spatial earth structures

By Joanna. Dulińska

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. [143].W pracy przedstawiono analizę odpowiedzi dynamicznej zapory ziemnej na wstrząs sejsmiczny oraz obwałowania ziemnego składowiska odpadów poflotacyjnych na wymuszenie kinematyczne pochodzenia górniczego. Zastosowano metodę bezpośredniego całkowania równań ruchu przy założeniu równomiernego i nierównomiernego wymuszenia kinematycznego oraz metodę spektrum odpowiedzi. Przeanalizowano wpływ uwzględnienia nierównomierności wymuszenia na odpowiedź dynamiczną ziemnych obiektów wielkogabarytowych oraz rozpoznano możliwości zastosowania metody spektrum odpowiedzi do obliczania odpowiedzi dynamicznej wielkogabarytowych budowli ziemnych na wymuszenia kinematyczne. Wartości naprężeń stycznych otrzymane metodą bezpośredniego całkowania numerycznego równań ruchu przy założeniu nierównomiernego wymuszenia kinematycznego są w niektórych punktach budowli większe od wartości uzyskanych metodą spektrum odpowiedzi. Oznacza to, że metoda spektrum odpowiedzi, z reguły szacująca wartości odpowiedzi dynamicznej od góry, może w takim przypadku prowadzić do oszacowań niekonserwatywnych.The paper presents the results of dynamic analysis of an earth dam to a seismic shock and a tailings dam to a mining tremor. Numerical calculation of equations of motion was used basing upon the assumption of uniform and non-uniform excitation as well as the response spectrum method. Effects of non-uniformity of excitation on the dynamic response of earth spatial structures were examined. The possibility of applying the response spectrum method for calculations of dynamic response of spatial earth structures was considered. The obtained results indicate that the response spectrum method does not always lead to conservative assessment of dynamic response of spatial earth structures subjected to kinematic excitation.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: zapora ziemna, składowiska odpadów, analiza odpowiedzi dynamicznej, nierównomierne wymuszenie kinematyczne, metoda spektrum odpowiedzi. KEYWORDS: earth dam, tailings dam, dynamic analysis, non-uniform kinematic excitation, response spectrum method

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012319054
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.