Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

O metodologii feministycznej ogólnie i osobiście

By Beata Kowalska

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 78-[80].Nie ma ani określonych epistemologii, ontologii, ani wybranych technik, które moglibyśmy nazwać specyficznie feministycznymi. Każdy wybór teoretyczny czy metodologiczny, niosąc z sobą odmienne polityczne konotacje, będzie kontestowany przez inne feministyczne badaczki. Jednak pomimo tych różnic wszystkie badania feministyczne przyjmują polityczne i etyczne założenia dotyczące sprawiedliwych stosunków społecznych, w centrum debaty stawiając relacje władzy. Feministyczne metodologie są nierozłącznie związane z feministycznymi teoriami, polityką, etyką i są osadzone w kobiecym doświadczeniu. Zakładają, że niesprawiedliwe relacje powinny zostać zmienione. Najczęściej wskazywaną cechą badań feministycznych jest krytyczna refleksja nad miejscem badaczki czy badacza w procesie tworzenia wiedzy.The idea that there arc distinctive feminist methods, methodology, epitstemology or ontology is widely contested. Our methodologies are settled in the female experience and inseparably associated with feminist ethics, theories, politics - often competing with each other within feminism. However, in spite of all these differences our entire work aims to establish political and ethical assumptions concerning just social relations, putting debates on power relations at the centre. Critical reflection on the place of the researcher in the process of knowledge production is most often indicated feature of feminist research.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: socjologia krytyczna, feminizm, metodologia feministyczna, socjologia płci. KEYWORDS: Critical sociology, feminism, feminist methodology, sociology of gender

DOI identifier: 10.7494/human.2012.11.2.69
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012317221
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.