Article thumbnail
Location of Repository

Wpływ rodzaju cementu na właściwości reologiczne zaczynów uszczelniających stosowanych w technologiach wiertniczych

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali aut.artykułu: Rafał Wiśniowski, Andrzej Gonet, Albert Złotkowski.Bibliogr. s. 738-[739].Prawidłowe zacementowanie kolumn rur okładzinowych w otworze wiertniczym uwarunkowane jest między innymi optymalnym zaprojektowaniem hydrauliki przepływu zaczynu uszczelniającego w systemie cyrkulacyjnym. W tym celu konieczne jest określenie parametrów reologicznych zaczynu oraz dopasowanie modelu reologicznego, który najlepiej przedstawia charakterystykę reologiczną uzyskanej mieszaniny. Zarówno rodzaj użytego cementu, jak i ilość dodanej wody zarobowej wpływa na zmianę właściwości fizykochemicznych, co wiąże się z koniecznością określenia dla każdego ilorazu w/c modelu reologicznego i wielkości dla niego charakterystycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych pomiarów parametrów reologicznych czterech popularnie używanych cementów w technologii wiertniczej oraz dopasowano do uzyskanych wartości pomiarowych modele reologiczne wraz z podaniem wartości opisujących stopień dopasowania modelu.Right and optimality design hydraulic of flow cement slurry has influence on good grouting drill casing in wellbore. For this purpose is necessary definite rheological parameter cement slurry and checking in rheological fluid model, which best represented characteristic this composition. Type of used cement and quantity water of concrete mix effected on physic-chemical property and command for each case water-cement ratio rheological model and his mathematic parameter. In paper presentation result laboratory studies measurement rheological parameter four popular used cement in technology of drill casing grouting and command for each rheological model and mathematic value for him.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: parametry reologiczne, cementowanie otworów wiertniczych, zaczyny uszczelniające, modele reologiczne. KEYWORDS: rheological parameters, rheological models, drill casing grouting, cement slurries

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012320147
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.