Article thumbnail
Location of Repository

Ryzyko inwestycyjne i eksploatacyjne w przemyśle wytwarzania energii elektrycznej

By Marek Ł. Michalski

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 89-[90].W opracowaniu przedstawiono wady i zalety poszczególnych metod uwzględnienia i oceny ryzyka oraz ich zastosowania w wyborze inwestycji w przemyśle wytwarzania energii elektrycznej. W tym zakresie ocenie poddano zastosowanie podwyższonej stopy dyskontowej, analizę wrażliwości i scenariuszy, symulację Monte Carlo oraz drzewa decyzyjne i opcje realne.The article presents the advantages and disadvantages of different methods for assessing and taking into account risk when choosing investments in the electricity generation industry. They include risk adjusted discount rate, sensitivity and scenario analysis, Monte Carlo simulation, decision trees and real options.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie, energetyka, energia elektryczna, ocena inwestycji, optymalizacja, ryzyko, podwyższona stopa dyskontowa, analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, symulacja Monte Carlo, drzewa decyzyjne, opcje realne. KEYWORDS: management, energy industry, electricity, investment valuation, risk analysis, risk adjusted discount rate, sensitivity analysis, scenario analysis, Monte Carlo simulation, decision trees, real options

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012320114
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.