Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

GPU-based massively parallel implementation of metaheuristic algorithms

By Robert Nowotniak

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 609-611.W artykule zostały przedstawione szczegóły implementacji kwantowo inspirowanego algorytmu genetycznego (QIGA) w środowisku obliczeń masowo równoległych na procesorach kart graficznych. W odróżnieniu od wielu dotychczasowych opracowań, prezentujących implementacje algorytmów ewolucyjnych w środowiskach obliczeń równoległych, w niniejszym artykule zostało zaproponowane nowatorskie podejście do implementacji algorytmu ewolucyjnego. Zrównoleglenie algorytmu zostało wykonane na dwóch poziomach: poszczególne osobniki w populacji lub poszczególne geny są przetwarzane przez osobne wątki w blokach, a w poszczególnych blokach przeprowadzany jest proces ewolucji populacji o tych samych lub różnych parametrach. Obliczenia zostały rozdzielone na osiem jednostek GPU, co pozwoliło na uzyskanie ponad 400-krotnego przyśpieszenia algorytmu w stosunku do sekwencyjnej implementacji w języku ANSI C na pojedynczym rdzeniu procesora Intel Core i7 2,93 GHz. Poprawność implementacji została zweryfikowana poprzez analizę statystyczną otrzymanych wyników. Zaproponowane podejście pozwala przyśpieszyć badanie dowolnych metaheurystyk przeszukiwania.In this paper, implementation of Quantum-Inspired Genetic Algorithm(QIGA) in massively parallel environment (Graphics Processing Units) has been presented. Contrary to many recent papers concerning parallel implementation of evolutionary algorithms, in this paper a novel approach has been taken. QIGA algorithm has been implemented entirely as a computational kernel. Parallelization of the algorithm has been performed on two levels: In a block of threads, each thread transforms a separate individual or different gene; In each block, separate populations with same or different parameters are evolved. Finally, the computations have been distributed to eight GPU devices, and over 400x speedup has been gained in comparison to sequential implementation of the algorithm in ANSI C on one Intel Core i7 2.93 GHz CPU core. Correctness of the results has been verified in statistical analysis. The presented approach can be applied to experimentation with a broad class of metaheuristics.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: obliczenia ewolucyjne, algorytmy genetyczne, algorytmy równoległe, GPGPU. KEYWORDS: evolutionary computing, genetic algorithms, parallel algorithms, GPGPU

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012319035
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.