Article thumbnail
Location of Repository

Real-time implementation of moving object detection in video surveillance systems using FPGA Implementacja detekcji obiektów ruchomych w czasie rzeczywistym w systemach nadzoru wizyjnego z wykorzystaniem układów FPGA /

By Tomasz. Kryjak

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 161-162.W artykule zaprezentowano koncepcję implementacji zadań obliczeniowych wykorzystywanych w systemach nadzoru wizyjnego w czasie rzeczywistym. Opisano implementację wielomodalnej metody generacji tła dla sekwencji wideo zarejestrowanych w kolorze oraz segmentację obiektów ruchomych z wykorzystaniem informacji o jasności, kolorze i teksturze w zasobach rekonfigurowalnych układów FPGA. Zaprezentowano architekturę systemu, zużycie zasobów i przykładowe rezultaty segmentacji.The article presents the concept of real-time implementation computing tasks in video surveillance systems. A pipeline implementation of a multimodal background generation algorithm for colour video stream and a moving objects segmentation based on brightness, colour and textural information in reconfigurable resources of FPGA device is described. System architecture, resource usage and segmentation results are presented.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: generacja tła, odejmowanie tła, przetwarzanie obrazów, akceleracja sprzętowa, układy FPGA. KEYWORDS: background generation, background subtraction, image processing, hardware acceleration, FPGA

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012320108
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.