Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Closed die forging of turbine disc to fix blades fromInconel®718

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy artykułu: Aneta Łukaszek-Sołek, Sylwia Bednarek, Paweł Chyła.Bibliografia s. [158].W artykule przedstawiono analizę numeryczną alternatywnych sposobów kucia tarczy turbiny do mocowania łopatek. Przeanalizowano technologie kucia z uwzględnieniem warunków konwencjonalnych i izotermicznych. Proces prowadzono jako jednozabiegowy lub dwuzabiegowy - ze wstępnym spęczeniem. W analizie uwzględniono dodatkowo wpływ warunków smarowania na parametry procesu.In the paper numerical analysis of closed-die forging process of turbine disc to fix blades was presented. Forging technologies which take into account conventional and isothermal boundary conditions were analysed. Forging processes were lead as one stage or as two stages - with initial upsetting. In the analysis additional influence of lubrication conditions on the process parameters was taken into account.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: tarcza turbiny, kucie matrycowe, Inconel®718, modelowanie numeryczne. KEYWORDS: turbine disc, closed die forging, Inconel®718, numerical modelling

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012312101
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.