Article thumbnail
Location of Repository

Spatial analysis of the effect of noise on the prices and value of residential real estates

By Radosław. Cellmer

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 26-28.artykule przedstawiono metodykę, a także wyniki analizy przestrzennej dotyczącej oddziaływania hałasu na ceny nieruchomości mieszkaniowych z wykorzystaniem narzędzi GIS. Do oceny wpływu hałasu na ceny nieruchomości na analizowanym obszarze wykorzystano m.in. analizę wariancji oraz analizę regresji. Opracowanie kartograficzne przedstawiające siłę wpływu hałasu sporządzono, wykorzystując regresję geograficznie ważoną. Do opracowania mapy wykorzystano również interpolację przestrzenną metodą krigingu i kokrigingu, gdzie natężenie hałasu potraktowane zostało jako dodatkowa zmienna.This paper presents the methodology and the results of spatial analyses investigating the impact of noise on the prices of residential real estate with the involvement of GIS tools. The impact of noise on real estate prices in the analyzed area was evaluated by analyses of variance and regression. A map indicating the strength of noise effects was generated with the use of the Geographically Weighted Regression (GWR) technique. Kriging and cokriging interpolation was used to generate a map of housing price distribution where noise intensity was input as an additional variable.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: wycena nieruchomości, hałas, analiza przestrzenna, geostatystyka KEYWORDS: real estates valuation, noise, spatial analysis, geostatistics

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012320092
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.