Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Numerical analysis of the influence of lubrication conditions on the filling pattern in a complex process of extruding particular high-melting materials

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy artykułu: Paweł Chyła, Piotr Chyła, Sylwia Bednarek, Aneta Łukaszek-Sołek.Bibliogr. s. [24].In this paper, the process of extrusion was analyzed numerically for a axisymmetric forging model where there is a complex material flow diagram (Fig. 1a). The analysis was performed assuming a different stoke slenderness ratio so you can control how to fill the die impression (direct extrusion, in direct and side - Fig. 1b)-d), using lubricants with different values of friction factor.W niniejszej pracy proces wyciskania analizowano numerycznie na modelowej odkuwce osiowosymetrycznej, w której występuje złożony schemat płynięcia materiału. Analizę przeprowadzono, zakładając różną smukłość wsadu, dzięki czemu można było sterować sposobem wypełniania wykroju (wyciskanie współbieżne, przeciwbieżne i boczne), przy zastosowaniu smarów o różnych wartościach czynnika tarcia. Przy precyzyjnym dawkowaniu środka smarującego (sterowane smarowanie) możemy obniżać wartość końcową siły kształtowania. Ten problem był analizowany w niniejszym artykule.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: wyciskanie złożone, sterowane smarowanie, stop Inconel®718, stop Ti-6Al-4V, modelowanie numeryczne. KEYWORDS: complex extrusion, controlled lubrication, Inconel®718 alloy, Ti-6Al-4v alloy, numerical modelling

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012318087
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.