Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

I want to be nothing - challenging notions of culture, race and identity

By Agata. Lubowicka

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [83].Artykuł porusza kwestię „tożsamości z myślnikiem” w powieści Heidi W. Durrow The girl who fell from the sky (2010), której głównym tematem jest dorastanie dziewczynki mieszanej rasy w dominującej czarnej kulturze. Artykuł bada, w jaki sposób Rachel Morse, główna bohaterka powieści, rzuca wyzwanie rasizmowi i kwestionuje esencjalistyczną koncepcję tożsamości. Na początku zaprezentowane zostają i poddane dyskusji podejścia Stuarta Halla i Paula Gilroy’a do wyżej wymienionej kwestii. Następnie w odniesieniu do tych teorii dokonana zostaje interpretacja fikcyjnej bohaterki Heidi W. Durrow. Trzecią część artykułu stanowi omówienie i analiza elementów duńskiej kultury oraz wyraźnych odniesień intertekstualnych w powieści do twórczości Nelli Larsen, innej pisarki Mulatki o częściowo duńskim pochodzeniu. Odnosząc się do teorii Gilroy’a, celem artykułu jest ukazanie, że tożsamość Rachel rodzi się w procesie autorefleksji, gdzie duńskość staje się jej ‘skrzyżowaniem’ (ang. crossroads) i poprzez to potwierdzenie, że zjawiska takie jak kultura, etniczność i tożsamość podlegają ciągłej konstrukcji i przeobrażeniom.This article tackles the issue of “hyphenated identities” in Heidi W. Durrow’s novel The girl who fell from the sky (2010), whose main topic is growing up as a girl of mixed race in a dominant black culture. This article examines how Rachel Morse, the main character in the novel, challenges racism and the essentialist notion of identity. Firstly, Stuart Hall and Paul Gilroy’s approaches to that issue are introduced and discussed. Then in relation to their theories an interpretation of Durrow’s fictional character is delivered. As the third part of the article, elements of Danish culture appearing in Durrow’s are presented and analyzed as well as the novel’s explicit intertextual references to Nella Larsen’s authorship, another mulatto woman writer of half-Danish origin. In accordance with Gilory’s theory, the article’s aim is to show that Rachel’s identity is born in the process of self-reflection where Danishness becomes her ‘crossroads’ and thus to confirm that such phenomena as culture, ethnicity and identity are constantly constructed and altered.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: literatura amerykańska, mieszane rasy, tożsamość, konstrukcjonizm, antyesencjalizm. KEYWORDS: american literature, in-between, identity, constructivism, anti-essentialism

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012318071
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.