Article thumbnail
Location of Repository

Analysis of the mining torque signal with Continuous Wavelet Transform Analiza sygnału momentu urabiania za pomocą ciągłej transformaty falkowej /

By Józef Jonak

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [173].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia analizę sygnału momentu urabiania z wykorzystaniem ciągłej transformaty falkowej. Praca przedstawia ponadto rezultaty wstępnych badań nad wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej do oceny rodzaju narzędzi urabiających głowic wielonarzędziowych kombajnu górniczego. Do nauki sieci neuronowej wykorzystano wybrane współczynniki falkowe. Badania te niezbędne są do identyfikacji procesu urabiania w celu opracowania adaptacyjnego systemu sterowania pracą głowicy kombajnu. W artykule przedstawiono wyniki analiz numerycznych, wykorzystując sztuczne sieci neuronowe. SŁOWA KLUCZOWE: ciągła transformata falkowa, głowica wielonożowa, sztuczna sieć neuronowa. ABSTRACT: This paper presents an analysis of the excavation torgue signal with the use of a Continuous Wavelet Transform. The article also presents results of preliminary research on utilising neural networks to identify excavating cutting tools type used in multi-tool excavating heads of mechanical coal miners. Selected wavelet coefficients were used as data to teach artificial neural network. The research is necessary to identify rock excavating process with a given head, and design adaptation system for control of mining process with such a head. The results of numerical analyses conducted with the use of Neural Networks are presented. KEYWORDS: continuous wavelet transform, multi-tool head, artificial neural network

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012318060
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.