Article thumbnail
Location of Repository

Otrzymywanie wielowarstwowych struktur nanometrycznych Co - Cu metodą ECALE : rozprawa doktorska /

By Anna. Jarek

Abstract

Recenzenci pracy: Piotr Ozga, Wanda Gumowska.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2012.Bibliogr. k. 112-117.Metody otrzymywania warstw nanometrycznych, zjawisko nadpotencjałowego, podpotencjałowego osadzania, elektrokrystalizacja na powierzchni elektrody, metoda ECALE, cykl osadzania w metodzie ECALE, substraty reakcji, elektrolity, zastosowanie dodatków, przepłukiwanie, potencjał osadzania, czas osadzania poszczególnych elementów, przepłukiwania reaktora przepływowego, zastosowanie metody ECALE do otrzymywania wielowarstwowych struktur nanometrycznych, układ pomiarowy, metody analizy, elektrody, elektrolity, otrzymywanie cienkich warstw siarki na monokrystalicznej elektrodzie złotej, warstw niklu, elektrochemiczna charakterystyka wielowarstwowych struktur Ni – S, analiza AFM, XPS, badanie aktywności katalitycznej podczas katodowego wydzielania wodoru, metodyka pomiarów, oczyszczanie elektrody złotej, otrzymywanie cienkich warstw miedzi na polikrystalicznej elektrodzie złotej, warstw kobaltu, kadmu, cynku, próby osadzenia monowarstwy kobaltu na drodze cementacji na polikrystalicznej elektrodzie złotej, otrzymywanie struktury wielowarstwowej Co – Cu, analiza AE

Topics: Materiały nanokrystaliczne, Fizyczno-chemiczne osadzanie z fazy gazowej, Miedź, warstwy cienkie
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2011
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012304367
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.