Location of Repository

Metaheurystyka pszczela w kolorowaniu wierzchołków grafu

By Łukasz. Rojek

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 427-428.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Metaheurystyka pszczela jest jedną z ostatnio wprowadzonych procedur rojowych. Symuluje ona inteligentne zachowanie roju żerujących pszczół miodnych. W pracy zastosowano metaheurystykę pszczelą do opracowania populacyjnego algorytmu optymalizacji problemów permutacyjnych. Zaprezentowano wyniki numeryczne testowania algorytmu w optymalizacji wierzchołkowego kolorowania grafu prostego. SŁOWA KLUCZOWE: metaheurystyka pszczela, algorytm pszczeli, kolorowanie wierzchołków grafu. ABSTRACT: Bees metaheuristic is one of the most recently introduce swarm-based procedure. It simulates the intelligent foraging behavior of a honey bee swarm. In this work, the bees metaheuristic is used for work out some population-based algorithm for permutation optimization problems. A numerical test results obtained for optimizing vertex graph coloring problem are presented. KEYWORDS: bees metaheuristic, bees algorithm, vertex graph coloring

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012317062
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.