Article thumbnail
Location of Repository

Komputerowe wspomaganie projektowania systemów sterowania z wykorzystaniem teorii gier praca doktorska /

By Michał. Ganobis

Abstract

Tyt. z ekranu tytułowego.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2011.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Podstawy teorii gier liniowo-kwadratowych, gra liniowo-kwadratowa, równowaga Nasha, warunki istnienia równowagi Nasha, istnienie równowagi Nasha w pętli otwartej, przypadek ze skończonym, z nieskończonym horyzontem, w pętli zamkniętej, sterowanie, strategia, liniowe sprzężenie zwrotne, oszacowanie horyzontu, warunki wystarczające istnienia równowagi, algorytmy rozwiązywania gier LQ, twierdzenia wstępne, bezpośrednie rozwiązywanie równań Riccatiego, dekompozycja równań Riccatiego na równania liniowe, wyznaczanie macierzy fundamentalnej, algorytm Jodara - Abou-Kandila, działanie algorytmu, rozwiązywanie całek w algorytmie, algorytm Engwerdy, algorytmy Newtona, systemy dodatnie, metoda Newtona, budowa algorytmu, metoda Engwerdy dla pętli zamkniętej, algorytm z ruchomym horyzontem, istnienie, stabilność rozwiązania, metody poprawy jakości sterowania, zapewnienie ciągłości rozwiązań, przypadek szczególny, wpływ zakłóceń, niestacjonarności systemu, ocena algorytmu, linia długa rlc, aproksymacja układem drabinkowym RC, układ drabinkowy RC z dwoma źródłami napięcia, równowaga Nasha w pętli otwartej, zamkniętej, przypadek z ruchomym horyzontem, sterowanie polityką fiskalną w unii walutowej, model różniczkowy polityki fiskalnej, cechy systemu, równowaga Nasha w systemie, sterowania z ruchomym horyzontem, modelowanie rynku energii elektrycznej, ogólna charakterystyka rynku energii, interpretacja, uzasadnienie modelu, sterowanie w pętli otwartej, sterowania z ruchomym horyzontem, ocena modelu, kontrola, modelowanie zanieczyszczeń, przypadek skalarny - płytkie jezioro, przypadek wielowymiarowy, kwestia istnienia rozwiązani

Topics: Teoria gier, Teoria sterowania, Automatyka, projektowanie wspomagane komputerowo, Elektroniczne rozprawy akademickie.
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Year: 2011
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012304255
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.