Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Wpływ chemizmu filtrującej wody na mierzoną wartość przepuszczalności gruntów rozprawa doktorska /

By Ryszard. Drożdżak

Abstract

Tyt. z ekranu tytułowego.Brak zgody autora na opublikowanie s. 139-143 i wzoru 6.19 z rozdz. 6.4.Praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2011.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Iinternet.Wpływ chemizmu wody na wodoprzepuszczalność gruntów w świetle danych literaturowych, właściwości fizykochemiczne wody, anomalne, występowanie substancji w wodach podziemnych, ich klasyfikacja ze względu na mineralizację, zjawisko podwójnej warstwy elektrycznej, model podwójnej warstwy elektrycznej, grubość, wpływ wody fizycznie związanej na właściwości filtracyjne gruntów, wpływ wody fizycznie związanej na przepuszczalność gruntów, metodyczne podstawy badań, krótka charakterystyka wykorzystywanych klasycznych metod statystycznych, analiza regresji jako narzędzie prognozowania, błędy, niepewności pomiarowe w badaniach laboratoryjnych, weryfikacja odstających wyników pomiarów, analiza porównawcza wybranych wzorów empirycznych do oceny współczynnika filtracji gruntów, przygotowanie badań laboratoryjnych, wybór gruntów modelowych oraz ich charakterystyka petrofizyczna, badania granulometryczne, porowatości, rentgenograficzne składu mineralnego, sorpcyjne w celu określenia powierzchni właściwej, potencjału elektrokinetycznego zeta, dobór cieczy roboczych do badań, charakterystyka wybranych wodnych roztworów soli, uwagi dotyczące stosowanej wody demineralizowanej, uzasadnienie wyboru laboratoryjnej metody badania wodoprzepuszczalności gruntów, przyrząd, metoda Kaczyńskiego, flow-pump, wpływ chemizmu filtrującej wody na mierzoną wartość przepuszczalności gruntów, analiza wyników badań uzyskanych metodami, badania współczynnika filtracji przepuszczalnościomierzem TEMCO, charakterystyka petrofizyczna gruntów modelowych, skład granulometryczny, porowatość, skład mineralny, właściwości sorpcyjne, potencjał elektrokinetyczny zeta, analiza porównawcza poprawności wybranych wzorów empirycznych do oceny współczynnika filtracji gruntów, analiza statystyczna wyników prognozowania, wnioski dotyczące prognozowania, konstrukcja statystycznych modeli do oceny zmian wodoprzepuszczalności gruntów w zależności od chemizmu filtrującej wody, analiza statystyczna wyników badań współczynnika filtracji, koncepcja modelowania statystycznego, identyfikacja modeli, wyniki statystycznego modelowani

Topics: Gleby, przepuszczalność, Woda, chemia, Elektroniczne rozprawy akademickie.
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Year: 2011
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011305897
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.