Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kierunki rekultywacji w polskich kopalniach węgla brunatnego na wybranych przykładach

By Zbigniew. Kasztelewicz

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [132].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono stan rekultywacji terenów pogórniczych w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego w Polsce. Omówiono dotychczasowe osiągnięcia kopalń w zakresie dokonanej rekultywacji i rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych. Artykuł skupia się również na przedstawieniu (na wybranych przykładach) różnych kierunków rekultywacji stosowanych w górnictwie węgla brunatnego. Z artykułu wyłania się obraz byłych terenów eksploatacyjnych, które obecnie - po procesie zagospodarowania przeprowadzonym na europejskim poziomie - służą mieszkańcom do celów rekreacyjnych i w sposób znaczący podnoszą atrakcyjność regionów, w których się znajdują. SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, rekultywacja, tereny pogórnicze. ABSTRACT: The article presents the condition of post mining terrains' reclamation in Polish lignite mines. Hitherto achievements of Polish mines in the fields of reclamation and revitalization are also described. The main focus of the article has been put on presenting different directions of reclamation used in the lignite mining industry. A picture of post mining terrains on which reclamation is conducted on an European level emerges from the article. These terrains now serve the inhabitants for recreation and significantly improve the attractiveness of surrounding regions. KEYWORDS: reclamation, open pit mining, post mining terrains, lignite

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011318082
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.