Article thumbnail
Location of Repository

Analiza parametrów przestrzennych aplikatorów małogabarytowych, wykorzystywanych w magnetoterapii praca doktorska /

By Przemysław. Syrek

Abstract

Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2011.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na materię ożywioną, pola elektryczne, magnetyczne niskich częstotliwości, rodzaje zagrożeń związanych z oddziaływaniem pola, dopuszczalne poziomy pól w Polsce, podział wartości pól ze względu na dostępność dla ludzi, strefy bezpieczeństwa dotyczące ochrony pracowników, dopuszczalne wartości pola magnetycznego obowiązujące w różnych krajach, telefonia komórkowa, pole magnetyczne, ogólna charakterystyka, dane podstawowe, warunki hypomagnetyczne, efekty oddziaływania pola magnetycznego, pole magnetyczne a choroby nowotworowe, gęstość prądów w ciele człowieka, indukcja pola od otaczających urządzeń, magnetoterapia, magnetostymulacja, ogólna charakterystyka, klasyfikacja magnetoterapii, magnetostymulacji, efekty biologiczne oddziaływania pola magnetycznego, korzyści z zastosowania, schorzenia, przy których magnetoterapia może być pomocna, magnetoterapia a choroby przewlekłe, zagrożenia związane z magnetoterapią, magnetostymulacją, przeciwwskazania do stosowania, magnetoterapia a ciąża, a stymulatory pracy serca, magnetoterapia złamań, zjawiska elektryczne w kościach, urządzenia do stymulacji zrostu kostnego, parametry fizyczne tkanek, aparatura stosowana w magnetoterapii, magnetostymulacji, aplikatory stosowane w gabinetach terapeutycznych, wykorzystywane w psychiatrii, rozkład pola magnetycznego wokół przewodów z prądem, zastosowanie prawa Biota-Savarta, przykład, gabaryty rzeczywiste przewodów, wybór metody wyznaczania rozkładu pola magnetycznego, pole magnetyczne, uzwojenia aplikatorów, opis matematyczny, aplikator szpulowy, solenoid, eliptyczny, maty, aplikatory przenośne, małogabarytowe, rozkład pola magnetycznego wzbudzanego przez aplikatory, aplikator przenośny, małogabarytowy, pole magnetyczne w otoczeniu aplikatora, program do oceny narażenia personelu w gabinetach, przykłady zastosowania programu, wymogi bezpieczeństwa w zastosowaniu pola magnetycznego w medycynie, strefy zagrożenia na przykładzie aplikatora szpulowego, prądy wirowe w ciele człowieka, zależności podstawowe opisujące rozkład prądów wirowych w obszarach przewodzących, model T, wyprowadzenie podstawowych zależności, formułowanie trzech układów równań, rozkład gęstości prądów, zjawiska na granicy dielektryk - przewodnik, podział obszaru na elementy uwzględniające specyfikę warunków brzegowych, równania na granicy obszarów o różnej przewodności elektrycznej, model AV, wyprowadzenie istotnych zależności, warunki brzegowe, zależność na granicy obszarów o różnej przewodności elektrycznej, wybór metody wyznaczania prądów wirowych, zastosowanie Metody Elementów Brzegowych do obliczania prądów wirowych z wykorzystaniem modelu AV, całki w równaniach MEB, współczynnik G, H, całka obszarowa, zmienne w czasie, zewnętrzne pole magnetyczne, porównanie wartości pola magnetycznego zewnętrznego, pola magnetycznego od prądów wirowych, dobór parametrów przestrzennych aplikatorów, model kości łokciowej, dobór najkorzystniejszych parametró

Topics: Magnetoterapia, Indukcja magnetyczna, rozprawy akademickie., Elektroniczne rozprawy akademickie.
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2010
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011305302
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.