Article thumbnail
Location of Repository

Comparison of the effectiveness of automatic targeting, using systems of ATR type, with manual targeting, based on full test procedure ISO 17123-3

By Tomasz. Owerko

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 113.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Tematem artykułu jest porównanie dokładności celowania wykonywanego dwoma sposobami - manualnym i automatycznym. Badania przeprowadzono na podstawie międzynarodowej normy ISO 17123-3 dla dwóch teodolitów wyposażonych w system automatycznego rozpoznawania celu. W pracy omówiono procedurę pomiarową - pełną procedurę testową, która pozwala wyznaczać rzeczywiste dokładności badanych instrumentów. Uzyskane wartości stanowią podstawę do przeprowadzenia testów statystycznych, które pozwalają na zweryfikowanie stawianej hipotezy. SŁOWA KLUCZOWE: automatyczne rozpoznanie celu, ISO, dokładność. ABSTRACT: The subject of the article is to compare the accuracy of targeting implemented in two manners manual and automatic. The study was conducted based on international standard ISO 17123-3 for two theodolites equipped with the automatic target recognition system. The paper discusses surveying procedure - a full testing procedure, which allows to determine the actual accuracy of the tested instruments. The obtained values are the basis for conducting statistical tests that allow to verify the presented hypothesis. KEYWORDS: automatic target recognition, ISO, accuracy

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011317172
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.