Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Beziłowa płuczka wiertnicza przeznaczona do wierceń HDD na bazie nowego polimeru PT-51

By Robert Chlebosz

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [520].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Płyny wiertnicze to jeden z najważniejszych elementów w technologii horyzontalnych wierceń kierunkowych. Dobór optymalnego systemu płuczkowego skutkuje zwiększeniem postępu wiercenia i bezpieczeństwa inwestycji. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem receptury beziłowej płuczki wiertniczej przeznaczonej do wierceń typu HDD z zastosowaniem nowego polimeru PT-51, jej odporności temperaturowej, odporności na skażenie solami jedno i wielowartościowymi oraz smarności. Wyniki badań wskazują, że opracowana płuczka może znaleźć przemysłowe zastosowanie. SŁOWA KLUCZOWE: płuczki wiertnicze, horyzontalne przewierty sterowane. ABSTRACT: Horizontal directional drilling are more often used in engineer practice. They have to improve living standard by allowing electricity, fuel and information transport and by building municipal water supply systems. When the ground methods are too expensive, or impossible the underground installations will be perfect solution. They enable to avoid easily the obstacles such as: roads, buildings or even rivers. The drilling muds are one of the most important elements of HDD technology. Choosing optimal mud system help maximalize drilling progress and minimalize risk of investment. The article presents results of research into drilling mud for HDD method with the addition of new polymer PT-51 modified by CO-3 ions. It was also tested against salt monovalent and bivalent contamination, the temperature resistance and lubricity. The results show that composed mud can be applicable in the industry. KEYWORDS: drilling muds, horizontal directional drilling

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011312036
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.