Article thumbnail
Location of Repository

Analiza i ocena możliwości renowacji odwiertu w uzdrowisku Połczyn

By Tadeusz. Solecki

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [627].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia dwa sposoby przywrócenia zdolności wydobywania mineralnej wody leczniczej z odwiertu. Pierwszy sposób polega na usprawnieniu odwiertu bez zmiany jego konstrukcji, przez ponowną perforację oraz kwasowanie. Drugi sposób polega na ponownym przewierceniu warstwy wodonośnej w odchylonej osi otworu oraz instalacji dodatkowego filtra obejmującego całą miąższość warstwy wodonośnej. Z analizy wynika, że obydwa sposoby umożliwiają przywrócenie zdolności wydobywczej odwiertu. Wybór sposobu powinien być dokonany na podstawie analizy kosztów. SŁOWA KLUCZOWE: woda lecznicza, renowacja odwiertu, kwasowanie odwiertu. ABSTRACT: The article presents two ways of restoring the capacity of the extraction of mineral water from the borehole. The first way is to improve the well without changing its construction, using casing perforation and well stimulation. The second way is to re-drilling aquifer in the inclined axis of the borehole and the installation of additional well screen covering the entire thickness of the aquifer. The analysis shows that both methods allow the restoration of borehole extraction capacity. The choice of way should be determined on the basis of their cost. KEYWORDS: mineral waters, well renovation, well stimulation

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011312046
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.