Article thumbnail
Location of Repository

Rozkłady dziennych stóp zwrotu i wielkości obrotów dla spółek z CAC40 i ich zmiany w okresie kryzysu finansowego

By Henryk Gurgul

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 78-[80].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono wyniki badań własności statystycznych stóp zwrotu i wielkości obrotów spółek francuskich wchodzących w skład indeksu CAC40 w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień 1 października 2008 przyjęty tu za początek światowego kryzysu finansowego i w czasie jego trwania. Wyniki są prezentowane dla danych dziennych w okresie od lutego 2008 do września 2008 i od października 2008 do maja 2009. Okazuje się, że najlepiej opisuje rozkłady stóp zwrotu rozkład hiperboliczny, natomiast logarytm wielkości obrotów rozkład normalny odwrotny gaussowski (NIG). Zmiany wielkości parametrów dla poszczególnych spółek indeksu są istotne, cechuje je jednak duża wariancja. SŁOWA KLUCZOWE: kryzys finansowy, rozkłady dziennych stóp zwrotu, rozkłady wielkości obrotów, test Kołmogorowa, statystyka Andersona-Darlinga. ABSTRACT:This study investigates the statistical properties of stock returns and trading volume during the time directly preceding the financial crisis period and during its first few months. Authors are using stock data of companies listed in the CAC40 segment. The results are presented on a daily returns and on volumes data basis for the period from February 2008 to September 2008 and from October 2008 to May 2009. It turns out that NIG describes the log-volume and hyperbolic distributions describes stock returns in the best way, however distributions parameters values are different in both time periods. Differences are large and of big variety. KEYWORDS: financial crisis, distributions of daily stock returns, distributions of trading volume, Kolmogorov test, Anderson-Darling statistic

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011317161
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.