Article thumbnail
Location of Repository

Zmiany osiowej sztywności i rozwój uszkodzenia próbek piaskowca w teście konwencjonalnego trójosiowego ściskania

By Jerzy Cieślik

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [170].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W referacie zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych, w których analizowano zmiany osiowej sztywności próbek piaskowca poddanego konwencjonalnemu trójosiowemu ściskaniu. Założono iż opisem zjawisk powstawania i propagacji szczelin w skałach, na poziomie reprezentatywnej objętości, zajmuje się kontynualna mechanika uszkodzeń. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy zmian osiowej sztywności próbek, dla analizowanych ciśnień zdefiniowano zmienną uszkodzenia i wyznaczono warunek zapoczątkowania procesu uszkodzenia. Wyniki badań obrazują charakter dwóch różnych procesów zniszczenia. SŁOWA KLUCZOWE: konwencjonalne badania trójosiowe, zmiany sztywności, proces zniszczenia. ABSTRACT: Results of laboratory investigations focusing on change of axial stiffness of sandstone samples made under a conventional triaxial compression test conditions has been presented in this paper. It was assumed, that fracture propagation and damage process of rock samples on representative volume element level follows continuum damage mechanics laws. Based on investigations and analysis of axial stiffness change of sandstone samples for applied confining pressures, a damage variable was determined and the condition for the initiation of damage process was proposed. The results of investigations show a phenomenon of two different failure processes. KEYWORDS: conventional triaxial tests, axial stiffness change, damage process

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011317080
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.