Article thumbnail
Location of Repository

Badania kąta przesunięcia elektrycznego dla próbek piasku i bentonitu

By Janusz Kazimierz. Krochmal

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [229].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W Laboratorium Katedry Inżynierii Naftowej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH wykonano prototypowe stanowisko badawcze oparte na nowoczesnym mierniku impedancji firmy Hioki typu 3522, na którym zgodnie z realizacją projektu badawczego N524 348335 wykonano testowe badania kąta fazowego phi modelowych próbek piasku drobnoziarnistego i bentonitu, w zakresie częstotliwości dostępnej tym miernikiem od 0,001 Hz do 100 kHz, w warunkach powietrzno-suchych. Ośrodki te charakteryzują się różnymi zdolnościami sorpcji wody, która jako składnik silnie polarny wpływa na polaryzację elektryczną. Wyniki tych badań potwierdzają przewidywane, na podstawie wcześniejszych badań, istotnie różne wartości częstotliwości odpowiadające obserwowanej maksymalnej wartości kąta j dla piasku drobnoziarnistego i bentonitu. SŁOWA KLUCZOWE: kąt przesunięcia elektrycznego. ABSTRACT: A prototype research stand based on modern impedance meter Hioki 3522 type was made in the Laboratory of Oil Engineering, Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH-UST. It was used for realization of a research project no. N524 348335 within which phase angle j of modeled fine sand and bentonite samples was tested for frequencies available with the meter, i.e. 0.001 Hz to 100 kHz in air-dry conditions. These media have different water sorption qualities; being strongly polar, water influences electrical polarization. The results of these experiments confirm results expected on the basis of previous tests. Significant differences were revealed between frequencies corresponding to the observed maximum value of angle j for fine sand and bentonite. KEYWORDS: angle of electric phase displacement

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011312034
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.