Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Możliwości i uwarunkowania odsalania odpadów wiertniczych

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy artykułu: Andrzej Gonet, Stanisław Stryczek, Lucyna Czekaj.Bibliogr. s. [192].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Unieszkodliwianie odpadów jest ważnym zagadnieniem zachowania równowagi w środowisku naturalnym. W górnictwie naftowym zasadniczym produktem ubocznym powstającym w wyniku wiercenia otworów wiertniczych rozpoznawczych, poszukiwawczych bądź eksploatacyjnych są odpady wiertnicze. Są to złożone organiczno-mineralne, uwodnione układy o właściwościach tiksotropowych, których skład zależy od przewiercanych interwałów skalnych oraz od zawartości organicznych i nieorganicznych komponentów płuczki wiertniczej. Zagospodarowanie odpadów wiertniczych szczególnie wysoko zasolonych (których ilość w ostatnich latach znacznie wzrasta), stwarza poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego i wymaga zapewnienia zgodnej z zasadami ochrony środowiska utylizacji tych odpadów. W artykule przedstawiono badania laboratoryjne nad możliwością uwalniania się soli (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3-, SO42-) oraz wpływ dodatków takich jak popiół lotny oraz wapno palone na odsalanie odpadu wiertniczego. SŁOWA KLUCZOWE: odpady wiertnicze, ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów wiertniczych. ABSTRACT: Neutralization of waste material is an important issue in terms of maintaining equilibrium within natural environment. In oil mining drilling waste is an essential by-product, that is generated as a result of drilling boreholes (explorative and exploitive). These by-products consist of hydrated, organic-mineral structures, which possess tixotropic properties. Their composition depends on drilled rock layers as well as on the organic and non-organic components of the drilling mud. Management of drilling waste, which is highly saline ( it should be noted that in recent years the amount of such waste increased rapidly) creates serious hazards to natural environment. Therefore, it is indispensible that such waste should be utilized according to strict environmental standards. In this article the authors present laboratory research pertaining to the possibility of salt release (Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Cl-, HCO3) as well as the impact of additional material (fly ash and slaked lime)on the desalination of drilling waste. KEYWORDS: drilling wastes, environmental protection, management of drilling waste

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011312030
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.