Location of Repository

Kierunki rozwiązań konstrukcyjnych połączeń gwintowych rur dla górnictwa otworowego

By Jan. Artymiuk

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [66]Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Znaczne głębokości otworów i związane z tym duże ciśnienia i temperatury oraz środowisko korozyjne mają decydujący wpływ na kierunki modernizacji połączeń gwintowych. Ponadto zapuszczanie rur do otworów kierunkowych i poziomych niesie za sobą obciążenia elementów połączenia gwintowego. W oparciu o wymagania eksploatacyjne, których źródłem są warunki obciążeniowe i środowiskowe występujące w odwiertach naftowych i gazowych dokonano przeglądu konstrukcji połączeń gwintowych rur dla górnictwa otworowego. SŁOWA KLUCZOWE: wyroby rurowe, połączenie gwintowe, gwint, rura okładzinowa, rura wydobywcza. ABSTRACT: Big depths of holes and high pressures and temperatures related as well corrosive environment have decisive impact on development of thread connections modernization. Additionally casing/tubing running to the directional and horizontal holes results in increasing loads of thread connection surfaces. The review of tubular thread connections for petroleum industry is presented on the basis of production requirements and load and environment conditions impacts. KEYWORDS: octg, thread connection, thread, casing, tubing

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011312016
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.