Article thumbnail
Location of Repository

Zmiana temperatury wody chłodzącej skraplacz górniczej chłodziarki powietrza w wentylatorowej chłodnicy wyparnej

By Bernard Nowak

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 62Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Praca traktuje o wentylatorowej wyparnej chłodnicy wody przeznaczonej do schładzania skraplacza sprężarkowej górniczej chłodziarki powietrza. Z bilansów masy i entalpii mediów płynących przez chłodnicę (powietrza, wody chłodzonej i wody zraszającej) wyprowadzone zostały równania stanowiące jej matematyczny model dla stanu ustalonego, przy czym nie uwzględniono tu rozłożonego w przestrzeni charakteru zmian parametrów mediów w chłodnicy, lecz przyjęto jej skupiony charakter i związane z tym skokowe ich zmiany. W pracy przedstawiono też wyniki przykładowych obliczeń wykonanych przy użyciu, utworzonego w oparciu wyprowadzone równania matematycznego opisu chłodnicy, programu komputerowego. Zbadano 27 wariantów, różniących się między sobą wartościami parametrów mediów na wlocie chłodnicy. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli. SŁOWA KLUCZOWE: klimatyzacja kopalń, chłodzenie wody, chłodnica wyparna. ABSTRACT: The work treats of ventilator evaporative cooler of water, which is intended for cooling of mine compressor air cooler condenser. From mass and enthalpy balances of medium flowing through the cooler (air, cooling water and spraying water) the equations from mathematical model for steady state were introduced; the spread in space character of medium parameter changes in the cooler was not taken into account but its concentrated character and connected with that fact jumping changes were accepted. In the work, the results of example calculations were made by using computer program, which is created on the basis of introduced mathematical equations of cooler description. 27 variants, which are differed from each other in parameter values of medium at the inlet of cooler, were studied. Results of calculations are compiled in a table. KEYWORDS: mine air conditioning, water cooling, evaporative cooler

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011320033
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.