Article thumbnail
Location of Repository

Analiza rozwoju uszkodzenia i trwałych odkształceń próbek dolomitu poddanych quasistatycznym jednoosiowym obciążeniom

By Jerzy Cieślik

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 25-[26].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych jednoosiowego ściskania próbek dolomitu w warunkach obciążeń quasistatycznych. Zasadniczym problemem podjętym w tym artykule jest analiza procesu zniszczenia na poziomie makroskopowym oraz procesów mikromechaniki, których efekt jest mierzony makroskopowo w postaci odkształceń trwałych próbek oraz obliczany jako poszczególne rodzaje energii (propagacji spękań i tarcia wewnątrz skały) z pętli obciążenia i odciążenia. W artykule wykazano zależności pomiędzy trwałymi odkształceniami próbek a energią utraconą na procesy pękania i tarcia wewnętrznego przy różnych prędkościach obciążenia. Wszystkie zaprezentowane wyniki dotyczą przedkrytycznej części obciążenia próbek dolomitu. SŁOWA KLUCZOWE: proces zniszczenia, trwałe odkształcenia, quasistatyczne jednoosiowe ściskanie. ABSTRACT: This paper presents results of uniaxial quasistatic compression tests of dolomite samples. The main topic addressed was the analysis of rock samples failure in macro scale and observation of some micro mechanical failure processes effects. The micro mechanical processes (fracture or rock and grain slips) was analyzed by irreversible strain observation and calculated as different energy dissipation during loading and unloading of rock samples. A relationship between these micro mechanical failure processes and axial and lateral irreversible strain was shown in various strain rate loading conditions. All the tests were performed for a range of pre failure stress strain characteristics only. KEYWORDS: failure processes, irreversible strain, quasistatic uniaxial compression

DOI identifier: 10.2478/amsc-2013-0022
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011320030
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.