Article thumbnail
Location of Repository

Wpływ profilu prędkości powietrza na parametry przepływu dwufazowego w szybie wentylacyjnym

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy artykułu: Bernard Nowak, Bogusław Ptaszyński, Zbigniew Kuczera, Rafał Łuczak, Piotr Życzkowski.Bibliogr. s. [39].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Często na długości szybu wydechowego występuje kilka dopływów wody spoza obmurza szybowego. W artykule opisano wyniki badania wpływu profilu prędkości powietrza na parametry przepływu dwufazowego w szybie wentylacyjnym dla przyjętego stałego wydatku wody dopływającej do przekroju poprzecznego szybu o średnicy kropel wody: 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm. SŁOWA KLUCZOWE: przepływ dwufazowy, profil prędkości, szyb wentylacyjny. ABSTRACT: Several inflows of water beyond shaft brickwork occur frequently on the length of the upcast shaft. The article describes the results of influence of air velocity profile on the parameters of two-phase flow in the upcast shaft for accepting constant discharge of water flows to the cross-section of shaft with water drops diameter: 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm. KEYWORDS: two-phase flow, velocity profile, ventilating shaft

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011320031
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.