Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Modele komunikacji marketingowej

By Jan W. Wiktor

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 123-124.Dostępny także w wersji drukowanej.W pracy przeanalizowano komunikację marketingową w warunkach modelowych. Odnosząc się do propozycji D. Hoffmana i T. Novaka, wyróżniono i opisano szczegółowo trzy podstawowe modele komunikacji: interpersonalnej, masowej i wewnątrz świata wirtualnego

Topics: Komunikowanie marketingowe, Modele komunikowania masowego, Komunikowanie interpersonalne, Komunikowanie masowe, Komunikowanie człowiek-komputer, Dokument elektroniczny
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:db2011000119
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.