Article thumbnail
Location of Repository

Wybrane aspekty zarządzania sieciami przedsiębiorstw

By Arkadiusz Potocki

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 15.Dostępny także w wersji drukowanej.Celem artykułu jest przedstawienie nowego trendu w zarządzaniu polegającego na tworzeniu sieci przedsiębiorstw m.in. tworzenie aliansów strategicznych. Autor prezentuje wybrane typologie aliansów. Opisuje różne etapy składające się na tworzenie sieci oraz przedstawia swoją własną metodę ich tworzenia. Jednym z głównych problemów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci jest sprawdzanie wiarygodności aliansów. Zagadnienie to przedstawiono w ostatniej części artykułu

Topics: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Alianse strategiczne, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Współpraca przedsiębiorstw, Dokument elektroniczny
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:db2011000100
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.