Article thumbnail
Location of Repository

Gazowe detektory w eksperymentach wysokich energii na przykładzie kalorymetru uzupełniającego eksperymentu ZEUS praca doktorska /

By Stefan. Koperny

Abstract

Tyt. z ekranu tytułowego.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2010.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Gazowe detektory promieniowania w eksperymentach fizyki cząstek wysokich energii, systemy detekcji w zderzeniach wiązek przeciwbieżnych, detektory śladowe, proporcjonalne jako warstwa aktywna kalorymetrów próbkujących, detektory mionów, wymagania stawiane gazowym detektorom w eksperymentach fizyki cząstek wysokich energii, akcelerator HERA, detektor ZEUS, kalorymetr uzupełniający BAC, budowa kalorymetru, system odczytu elektronicznego, energetyczna zdolność rozdzielcza kalorymetru BAC, komora proporcjonalna jako element warstwy aktywnej kalorymetru BAC, własności mieszaniny gazowej Ar + CO2, przestrzenny rozkład natężenia pola elektrycznego, generacja sygnału, czas dryfu jonów w komorze kalorymetru, czynniki wpływające na amplitudę sygnału z komory kalorymetru, układ zasilania w mieszaninę gazową komór kalorymetru uzupełniającego, budowa układu zasilania w mieszaninę gazową, analiza jednorodności rozpływu gazu na poszczególne komory gałęzi gazowej, wyznaczenie oporów przepływu mieszaniny w poszczególnych elementach gałęzi gazowej, budowa analogu elektrycznego pojedynczej gałęzi gazowej, analiza rozpływu mieszaniny w gałęziach komór barrel’u, bottom'u, analiza rozpływu mieszaniny w gałęziach komór end-cup'ów, wykrywanie nieszczelnych komór w gałęziach, system monitorowania warunków pracy komór kalorymetru, kontrola, sterowanie układu mieszającego, kontrola jakości gazu, monitorowanie przepływów, temperatur, topologia systemu monitorowania warunków pracy komór kalorymetru, proces starzenia gazowych liczników proporcjonalnych, chemiczne aspekty procesu starzenia, zmiany powierzchni anody, katody, czynniki wpływające na proces starzenia, uwzględnienie procesu starzenia na etapie projektu kalorymetru uzupełniającego, analiza własności starzeniowych mieszaniny Ar + CO2, dobór materiałów, metod czyszczenia, efekty starzenia w licznikach kontrolnych, zmiany wzmocnienia gazowego, energetycznej zdolności rozdzielczej, zmiany powierzchni anody, efekt częstościowy, badanie efektów starzenia w komorach BAC, laboratoryjne, długoczasowe badania odporności komór kalorymetru na procesy starzenia w rzeczywistych warunkach eksperymentu, badania komór kalorymetru po zakończonym eksperymencie, para wodna jako czynnik redukujący niekorzystne efekty starzeniowe, mechanizm pracy gazowych detektorów proporcjonalnych promieniowania jonizującego, detekcja cząstek naładowanych, fotonów, dryf, rekombinacja ładunków, lawinowe mnożenie elektronów w polu elektrycznym, efekty wtórne, energetyczna zdolność rozdzielcza, komora proporcjonalna jako źródło sygnału elektrycznego, wyznaczenie spadków ciśnień dla przepływów gazów lepkich przez rury o różnych, stałych przekrojach, rura o przekroju kołowym, prostokątny

Topics: Detektory gazów, Detektory promieniowania, Kalorymetry, Elektroniczne rozprawy akademickie.
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2010
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011304610
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.