Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Optymalizacja silnika reluktancyjnego przełączalnego (SRM) z przeznaczeniem do napędu samochodu elektrycznego rozprawa doktorska /

By Michał Majchrowicz

Abstract

Tyt. z ekranu tytułowego.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2010.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Silnik SRM jako jednostka napędowa samochodu elektrycznego, zarys metodyki analizy, optymalizacji konstrukcji SRM, model analityczny silnika SRM, wyznaczanie indukcyjności uzwojeń, zarys procedury, założenia, obliczenia wstępne, wybór charakterystycznych położeń wirnika, wyznaczanie indukcyjności przy niewspółosiowym położeniu biegunów stojana, wirnika α = αa, w pierwszym przedziale kątów położenia wirnika αb ≥ α > αa, w drugim przedziale αc ≥ α > αb, w trzecim przedziale αd ≥ α > αc, w czwartym przedziale αe ≥ α ≥ αd, wybór położeń wirnika w celu wyznaczenia funkcji indukcyjności, jej wygładzenie, wyniki obliczeń weryfikacyjnych, wyznaczanie rezystancji uzwojenia, symulacja pracy silnika SRM, zarys ogólny modelu, dodatkowe wielkości fizyczne wyznaczane w modelu, wyniki obliczeń weryfikacyjnych, kryteria oceny konstrukcji silnika SRM, wartość średnia momentu elektromagnetycznego, kryterium charakteryzujące pulsacje jego wartości chwilowej, sprawność silnika, koszt materiałowy, hałas magnetyczny, procedura obliczeniowa, optymalizacja silnika SRM, przegląd metod programowania nieliniowego, metody stosowane w optymalizacji silnika SRM, metoda programowania kwadratowego SQP, optymalizacja z użyciem kryteriów zastępczych, analiza wrażliwości, przykłady obliczeń optymalizacyjnych, minimum amplitudy składowej zmiennej momentu, maksimum sprawności, maksimum szerokości jarzma stojana jako kryterium zastępcze dla minimum poziomu hałasu magnetycznego, przykład problemu bikryterialnego, minimum poziomu hałasu magnetycznego, maksimum wartości średniej momentu, weryfikacja przebiegów dynamicznych prądu, momentu elektromagnetycznego dla konstrukcji wyjściowej, optymalnych, analityczne rozwiązanie równania różniczkowego opisującego obwód faz

Topics: Silniki reluktancyjne, Elektroniczne rozprawy akademickie.
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2010
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011304311
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.