Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Graph grammar based Petri net controlled direct solver algorithm Algorytm solvera dokładnego sterowany siecią Petriego wykorzystujący gramatyki grafowe /

By Arkadiusz. Szymczak

Abstract

Tyt. z nagłówka.References. p.78-79.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule przedstawiona została sieć Petriego sterująca kolejnością wykonania produkcji gramatyki grafowej reprezentującej wykonanie algorytmu solvera dokładnego na h adaptowanej siatce metody elementów skończonych. Siatka obliczeniowa przedstawiona została w postaci grafu, którego wierzchołki odpowiadają węzłom elementów skończonych. Algorytm solvera dokładnego wyrażony jest w postaci sekwencji produkcji gramatyki grafowej, atrybutujących wierzchołki grafu. Sieć Petriego określa kolejność wykonania produkcji gramatyki grafowej, reprezentujących wykonanie algorytmu solvera na grafowej reprezentacji siatki obliczeniowej. Artykuł podsumowuje eksperyment numeryczny dotyczący wykonania algorytmu solvera na problemie modelowym w kształcie litery L. SŁOWA KLUCZOWE: sieci Petriego, gramatyki grafowe, solvery dokładne. ABSTRACT: In this paper we present the Petri net setting the optimal order of elimination for direct solver working with hp refined finite finite element meshes. The computational mesh is represented by a graph, with graph vertices corresponding to finite element nodes. The direct solver algorithm is expressed as a sequence of graph grammar productions, attributing the graph vertices. The Petri net dictates the order of graph grammar productions, representing the execution of the solver algorithm over a graph representation of computational mesh. The presentation is concluded with numerical experiments performed for a model L-shape domain. KEYWORDS: Petri nets, graph grammar, direct solver

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011320018
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.