Article thumbnail
Location of Repository

Stabilność aperiodyczna układu regulacji z przedziałowym obiektem II rzędu i regulatorem PID

By Krzysztof. Oprzędkiewicz

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 99.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W pracy omówiono zagadnienie wyznaczania obszarów stabilności aperiodycznej zamkniętego układu regulacji w przestrzeni realizowalnych technicznie parametrów regulatora. Jako regulator rozważono idealny regulator PID, a jako obiekt regulacji przyjęto przedziałowy obiekt II rzędu, którego widmo w obrębie obszaru niepewnych parametrów jest zarówno czysto rzeczywiste, jak i zespolone. Do analizy stabilności aperiodycznej rozważanego układu regulacji zastosowano warunek dostateczny stabilności aperiodycznej wielomianów przedziałowych. W oparciu o ten warunek określono warunki analityczne na wyznaczenie obszarów stabilności aperiodycznej w obrębie przestrzeni parametrów regulatora. Wyniki teoretyczne zostały zilustrowane przykładem obliczeniowym. SŁOWA KLUCZOWE: systemy dynamiczne, regulacja PID. ABSTRACT: In a paper a problem of calculation aperiodic stability areas inside area of permissible controller's parameters for closed - loop control system is presented. As a controller the ideal PID controller was assumed, as a control plant the second order interval object was considered. Inside the area of interval parameters a spectrum of the plant can be both real and complex. To the analysis of aperiodic stability the sufficient aperiodic stability condition for interval polynomials was applied. Theoretical results were with a numerical example depicted. KEYWORDS: dynamic internal systems, PID cotrol

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011317006
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.