Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Modelowanie stopnia zużycia technicznego budynków na terenach górniczych z wykorzystaniem wybranych metod sztucznej inteligencji rozprawa doktorska /

By Janusz. Rusek

Abstract

Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2010.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Zastosowanie metod SI w wybranych dziedzinach inżynierii lądowej, problematyce górniczej, charakterystyka oddziaływań górniczych na zabudowę powierzchni, wskaźniki opisujące zagrożenie badanej zabudowy wpływami górniczymi, wpływ oddziaływań górniczych na zużycie techniczne budynków, główne idee wnioskowania rozmytego, prezentacja systemów wnioskowania rozmytego, uogólnienie zasad wnioskowania rozmytego na systemy typu MISO, Multiple Input One Output, metodyka badań, opis procedury, relacje w bazie reguł systemu Wanga-Mendela, pozyskiwanie informacji dla etapu pośredniego, ocena istotności zmiennych wejściowych, kryteria wyboru metody SVM dla etapu wstępnego, opis metody SVM w ujęciu regresyjnym, ε-SVR, ustalanie optymalnych wartości hiperparametrów (C, ε, σ) dla metody ε-SVR, ocena wpływu czynników wejściowych względem aproksymatora ε-SVR, wyniki badań etapu wstępnego, przygotowanie danych do analizy, weryfikacja utworzonych aproksymatorów, analiza wpływu poszczególnych czynników na przebieg zużycia technicznego budynków, analiza wpływu amputacji zmiennych wejściowych, ocena istotności czynników modelu z wykorzystaniem analizy wrażliwości, ocena wpływu wskaźnika remontowego w REM na zużycie techniczne budynków, ogólny model przebiegu zużycia technicznego budynków, rozmywanie zmiennych wejściowych, prezentacja wyników rozmywania, weryfikacja utworzonego modelu przebiegu zużycia technicznego budynków, propozycja wykorzystania modelu do oceny stanu technicznego budynków, symulacja jego działania, zastosowanie modelu przy znajomości dokładnych wartości czynników wejściowych, przy uwzględnieniu niepewnych wartości czynników wejściowych, przy zaproponowanym doprecyzowaniu ocen lingwistycznych, sytuacja pośrednia, wstępny model przebiegu zużycia technicznego dla obszaru Legnicko-głogowskiego Okręgu Miedziowego, dane wejściowe, weryfikacja modelu, przykład obliczeniow

Topics: Elektroniczne rozprawy akademickie., Stan zniszczenia, ocena, symulacja komputerowa, Zużycie (mechanika), symulacja komputerowa, Ruchy gruntu i budownictwo
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2010
DOI identifier: 10.7494/geom.2012.6.3.83
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd20102306134
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.