Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Badania nad możliwością zastosowania obrotowych zębów na nożach czerpaków koparek kołowych

By Sławomir. Badura

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. [55].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań nowego typu zębów obrotowych czerpaków koparek kołowych oraz analizę porównawczą z zębami aktualnie stosowanymi. Badania przeprowadzono na pojedynczych nożach czerpaków uzbrojonych w zęby jak również przy pełnym uzbrojeniu noży czerpaków koła koparki kołowej. Przebadano zęby typu WKL, R12.0M, CX-25/38. Analiza porównawcza pozwoliła na optymalny dobór określonego typu zębów do pracy w bardzo trudnych warunkach złożonych. SŁOWA KLUCZOWE: koparka czerpakowa, ząb oblewany, ząb stożkowy, badania przemysłowe zęba. ABSTRACT: In this paper it is presented the results of the examination of new type rotating teeth of bucket of wheel excavators and analysis in comparison with actual used teeth. Investigations were carried out on each of knifes of bucket armed on the teeth and also with full armament of bucket's knifes of wheel for wheel excavator. It was investigated type of teeth WKL, R12.0M, CX-25/38. Comparison analysis let to optimal choice of definite type of teeth for working in very hard multiple conditions. KEYWORDS: excavator's scoops, casting tooth, tooth on cone shape, industrial research tooth

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010318159
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.