Article thumbnail
Location of Repository

The update of a land survey and height map for design purposes with the use of the RTK GPS technology [Dokument elektroniczny] /

By Małgorzata. Buśko

Abstract

Tyt. z nagł.References s. 31.Dostępny również w formie drukowanej.ABSTRACT: The paper presents issues pertaining to the use of RTK GPS measuring techniques in geodetic project work. The authors concentrated basically on classic distance and height measurements applied for updates of the basic map for design purposes. The paper presents a few ways for determination of geodetic network points formed by stations and junction points as well as a few indirect methods to determine diffcult to access land details with the use of RTK GPS technique. A content of various resources within basic trig data taken from distance and height measurements with the use of RTK GPS technique was also described. KEYWORDS: basic map, distance and height measurements, RTK GPS, basic trig data. STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono problematykę związaną z wykorzystaniem technologii pomiarowej RTK GPS w pracach geodezyjnych. W głównej mierze skoncentrowano się na klasycznych pomiarach sytuacyjno-wysokościowych stosowanych do aktualizacji mapy zasadniczej dla celów projektowych. Zaproponowano kilka sposobów wyznaczenia punktów osnowy jako stanowiska, a także przedstawiono kilka pośrednich metod wyznaczenia trudno dostępnych szczegółów terenowych technologią RTK GPS. Przedstawiono także propozycję składu poszczególnych zasobów w operacie geodezyjnym z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych z zastosowaniem technologii RTK GPS. SŁOWA KLUCZOWE: mapa zasadnicza, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, RTK GPS, operat geodezyjny

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010319121
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.